Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.167.016,15 RSD
2.Zaduženje
515.527,01 RSD
3.Odobrenje
2.795.884,33 RSD
4.Novo stanje
4.447.373,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.760.678,32 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
174.333,12 RSD
Ukupno:
2.935.011,44 RSD