Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.654.197,00 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
380.863,00 RSD
4.Novo stanje
6.010.060,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.10.2018. godine

1.Plate
59.542.256,27 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
605.858,97 RSD
3.Ostala plaćanja
377.946,24 RSD
Ukupno:
60.526.061,48 RSD