Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.598.728.61 RSD
2.Zaduženje
445.427.90 RSD
3.Odobrenje
2.240.860.00 RSD
4.Novo stanje
10.394.160.71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.02.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
728.423.34 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
965.020.49 RSD
Ukupno:
1.693.443.83 RSD