Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.802.869,87 RSD
2.Zaduženje
39.850,00 RSD
3.Odobrenje
4.945.957,30 RSD
4.Novo stanje
10.708.977,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.02.2019. godine

1.Plate
71.802.115,01 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
4.657.892,12 RSD
3.Ostala plaćanja
31.733,56 RSD
Ukupno:
76.491.740,69 RSD