Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.525.808,00 RSD
2.Zaduženje
122.129.311,54 RSD
3.Odobrenje
125.915.557,83 RSD
4.Novo stanje
9.312.054,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.02.2024. godine

1.Plate
122.128.150,49 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.053.666,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
556.916,67 RSD
Ukupno:
125.738.733,83 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.02.2024. godine

1.Plate
122.128.150,49 RSD
2.Ostala plaćanja - UT Bg
1.161,05 RSD
Ukupno:
122.129.311,54 RSD