Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.505.223,66 RSD
2.Zaduženje
75.492.579,14 RSD
3.Odobrenje
64.901.697,18 RSD
4.Novo stanje
1.914.341,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2019. godine

1.Plate
63.713.084,18 RSD
Ukupno:
63.713.084,18 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2019. godine

1.Plate
66.695.140,85 RSD
2.Lekovi
1.056.889,19 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
2.767.038,81 RSD
4.Energenti
2.839.966,39 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
1.466.160,03 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
653.910,60 RSD
7.Ostala plaćanja
13.473,27 RSD
Ukupno:
75.492.579,14 RSD