Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.260.760,81 RSD
2.Zaduženje
14.310,68 RSD
3.Odobrenje
90.825.360,30 RSD
4.Novo stanje
100.071.810,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2021. godine

1.Plate
90.661.175,30 RSD
Ukupno:
90.661.175,30 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2021. godine

1.Ostala plaćanja
14.310,68 RSD
Ukupno:
14.310,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.03.2021. godine