Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.138.923,02 RSD
2.Zaduženje
103.787.195,70 RSD
3.Odobrenje
104.600.880,34 RSD
4.Novo stanje
5.952.607,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2023. godine

1.Plate
104.371.439,34 RSD
Ukupno:
104.371.439,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2023. godine

1.Plate
103.769.015,66 RSD
2.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
18.180,04 RSD
Ukupno:
103.787.195,70 RSD