Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.273.867,00 RSD
2.Zaduženje
71.490.743,97 RSD
3.Odobrenje
70.598.063,64 RSD
4.Novo stanje
2.381.186,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.04.2020. godine

1.Plate
70.500.992,54 RSD
Ukupno:
70.500.992,54 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.04.2020. godine

1.Plate
71.301.996,86 RSD
2.Lekovi
87.055,10 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal - MM Komerc
60.000,00 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - SBB Solution
14.820,00 RSD
5.Ostala plaćanja
26.872,01 RSD
Ukupno:
71.490.743,97 RSD