Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.546.317,04 RSD
2.Zaduženje
67.313.201,71 RSD
3.Odobrenje
65.315.437,44 RSD
4.Novo stanje
2.548.552,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.04.2019. godine

1.Plate
64.105.730,44 RSD
Ukupno:
64.105.730,44 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.04.2019. godine

1.Plate
66.826.678,05 RSD
2.Energenti
470.154,39 RSD
3.Ostala plaćanja, MF-Naknade za usluge koje vrši UT-Bg
16.369,27 RSD
Ukupno:
67.313.201,71 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.04.2019. godine