Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.759.308,46 RSD
2.Zaduženje
112.369,76 RSD
3.Odobrenje
1.276.070,00 RSD
4.Novo stanje
3.923.008,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.06.2018. godine

1.Plate
60.957.585,04 RSD
2.Prevoz
1.832.559,60 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
114.779,85 RSD
Ukupno:
62.904.924,49 RSD