Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.441.314,93 RSD
2.Zaduženje
94.415,30 RSD
3.Odobrenje
80.738.509,00 RSD
4.Novo stanje
84.085.408,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.06.2020. godine

1.Plate
80.628.188,00 RSD
Ukupno:
80.628.188,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.06.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
19.415,30 RSD
Ukupno:
94.415,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.06.2020. godine