Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.126.241,36 RSD
2.Zaduženje
102.433.428,33 RSD
3.Odobrenje
101.221.179,33 RSD
4.Novo stanje
7.913.992,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.06.2022. godine

1.Plate
97.111.926,52 RSD
Ukupno:
97.111.926,52 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.06.2022. godine

1.Plate
96.331.846,17 RSD
2.Lekovi
23.420,10 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.725.103,29 RSD
4.Energenti
3.821.933,51 RSD
5.Ostala plaćanja
531.125,26 RSD
Ukupno:
102.433.428,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.06.2022. godine