Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.879.934,54 RSD
2.Zaduženje
108.663.281,87 RSD
3.Odobrenje
107.885.056,84 RSD
4.Novo stanje
10.101.709,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.06.2023. godine

1.Plate
107.704.196,84 RSD
Ukupno:
107.704.196,84 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.06.2023. godine

1.Plate
108.661.441,64 RSD
2.Ostala plaćanja - UT
1.840,23 RSD
Ukupno:
108.663.281,87 RSD