Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.065.486,63 RSD
2.Zaduženje
78.705.376,54 RSD
3.Odobrenje
77.328.074,11 RSD
4.Novo stanje
1.688.184,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.07.2020. godine

1.Plate
77.201.850,67 RSD
2.Lekovi
28.050,00 RSD
Ukupno:
77.229.900,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.07.2020. godine

1.Plate
78.403.380,73 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
274.940,84 RSD
3.Ostala plaćanja
27.054,97 RSD
Ukupno:
78.705.376,54 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.07.2020. godine