Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.087.402,97 RSD
2.Zaduženje
68.728.766,12 RSD
3.Odobrenje
63.651.965,88 RSD
4.Novo stanje
1.010.602,73 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.07.2019. godine

1.Plate
63.465.203,27 RSD
Ukupno:
63.465.203,27 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.07.2019. godine

1.Plate
66.367.424,62 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.576.647,19 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
767.476,02 RSD
4.Ostala plaćanja - nakanada UT
17.218,29 RSD
Ukupno:
68.728.766,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.07.2019. godine