Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.460.471,14 RSD
2.Zaduženje
938,19 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
8.459.532,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.07.2023. godine

1.Ostala plaćanja
938,19 RSD
Ukupno:
938,19 RSD