Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.581.980,99 RSD
2.Zaduženje
1.377.655,89 RSD
3.Odobrenje
2.813.836,31 RSD
4.Novo stanje
5.018.161,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.203.109,88 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
479.790,25 RSD
Ukupno:
2.682.900,13 RSD