Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.902.936,56 RSD
2.Zaduženje
88.644.006,58 RSD
3.Odobrenje
92.874.801,22 RSD
4.Novo stanje
13.133.731,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.09.2021. godine

1.Plate
87.500.859,62 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
92.756.098,22 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.09.2021. godine

1.Plate
88.610.201,56 RSD
2.Ostala plaćanja
33.805,02 RSD
Ukupno:
88.644.006,58 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.09.2021. godine