Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.099.378,89 RSD
2.Zaduženje
106.393.930,98 RSD
3.Odobrenje
108.402.275,03 RSD
4.Novo stanje
10.107.722,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.09.2022. godine

1.Plate
98.816.323,13 RSD
Ukupno:
98.816.323,13 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.09.2022. godine

1.Plate
96.922.579,60 RSD
2.Lekovi
3.887.647,67 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
4.128.744,98 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.391.832,05 RSD
5.Ostala plaćanja – provizija UT
63.126,68 RSD
Ukupno:
106.393.930,98 RSD