Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
8.860.424,16 RSD
2.Zaduženje
1.238.040,46 RSD
3.Odobrenje
935.292,67 RSD
4.Novo stanje
8.557.676,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2016. godine

1. PLATE
51.530.951,73 RSD
2.LEKOVI, SANITETSKI, VAKCINE
478.807,40 RSD
3.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
476.252,85 RSD
Ukupno:
52.486.011,98 RSD