Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.539.270,80 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
5.560.263,60 RSD
4.Novo stanje
12.074.534,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2018. godine

1.Plate
60.732.389,23 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
257.670,00 RSD
Ukupno:
60.990.059,23 RSD