Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.251.850,82 RSD
2.Zaduženje
95.037.747,49 RSD
3.Odobrenje
95.178.611,19 RSD
4.Novo stanje
10.392.714,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2022. godine

1.Plate
93.731.292,55 RSD
Ukupno:
93.731.292,55 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2022. godine

1.Plate
95.005.421,40 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknada za usluge koje vrši UT
32.326,09 RSD
Ukupno:
95.037.747,49 RSD