Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.598.077,51 RSD
2.Zaduženje
115.867.530,70 RSD
3.Odobrenje
116.134.170,05 RSD
4.Novo stanje
12.864.716,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2023. godine

1.Plate
115.901.477,05 RSD
Ukupno:
115.901.477,05 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2023. godine

1.Plate
115.866.408,12 RSD
2.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.122,58 RSD
Ukupno:
115.867.530,70 RSD