Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.520.761,15 RSD
2.Zaduženje
82.236.395,08 RSD
3.Odobrenje
83.423.033,25 RSD
4.Novo stanje
5.707.399,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2020. godine

1.Plate
80.759.872,95 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.290.737,01 RSD
Ukupno:
83.050.609,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2020. godine

1.Plate
82.169.533,09 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
47.740,00 RSD
3.Ostala plaćaanja
19.121,99 RSD
Ukupno:
82.236.395,08 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.12.2020. godine