Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.157.209,89 RSD
2.Zaduženje
92.110.320,59 RSD
3.Odobrenje
94.840.123,91 RSD
4.Novo stanje
9.887.013,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2021. godine

1.Plate
90.708.466,91 RSD
Ukupno:
90.708.466,91 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2021. godine

1.Plate
92.065.242,06 RSD
2.Ostala plaćanja - Uprava za Trezor
45.078,53 RSD
Ukupno:
92.110.320,59 RSD