Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.621.757,59 RSD
2.Zaduženje
96.959.552,00 RSD
3.Odobrenje
97.843.528,20 RSD
4.Novo stanje
13.505.733,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2022. godine

1.Plate
97.684.568,20 RSD
Ukupno:
97.684.568,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2022. godine

1.Plate
96.906.288,58 RSD
2.Ostala plaćanja - MF Naknada za usluge koje vrši UT Bg
53.263,42 RSD
Ukupno:
96.959.552,00 RSD