Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
28.064.222,38 RSD
2.Zaduženje
120.994.271,91 RSD
3.Odobrenje
108.480.945,42 RSD
4.Novo stanje
15.550.895,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2023. godine

1.Plate
106.401.632,42 RSD
Ukupno:
106.401.632,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2023. godine

1.Plate
106.400.285,77 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
506.936,67 RSD
3.Ostala plaćanja - Naknade Uprave za trezor i sredstva Grada
14.087.049,47 RSD
Ukupno:
120.994.271,91 RSD