Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.010.060,09 RSD
2.Zaduženje
60.526.061,48 RSD
3.Odobrenje
57.623.163,16 RSD
4.Novo stanje
3.107.161,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.10.2018. godine

1.Prevoz
1.604.491,31 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
115.705,36 RSD
3.Ostala plaćanja
198.194,02 RSD
Ukupno:
1.918.390,69 RSD