Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
9.312.054,29 RSD
2.Zaduženje
4.557.882,83 RSD
3.Odobrenje
180.076,55 RSD
4.Novo stanje
4.934.248,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.723.767,09 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
745.552,80 RSD
3.Ostala plaćanja
88.562,94 RSD
Ukupno:
4.557.882,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.02.2024. godine