Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
100.071.810,43 RSD
2.Zaduženje
91.615.609,17 RSD
3.Odobrenje
111.384,37 RSD
4.Novo stanje
8.567.585,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.03.2021. godine

1.Plate
91.295.353,08 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
320.256,09 RSD
Ukupno:
91.615.609,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.03.2021. godine