Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.270.090,93 RSD
2.Zaduženje
100,00 RSD
3.Odobrenje
6.207.176,91 RSD
4.Novo stanje
11.477.167,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.03.2022. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
5.255.238,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.03.2022. godine

1.Ostala Plaćanja - MF-Naknada za usluge koje vrši UT-Bg
100,00 RSD
Ukupno:
100,00 RSD