Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.631.107,60 RSD
2.Zaduženje
95.111,09 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
6.535.996,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
95.111,09 RSD
Ukupno:
95.111,09 RSD