Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.971.422,31 RSD
2.Zaduženje
241.466,76 RSD
3.Odobrenje
218.505,00 RSD
4.Novo stanje
4.948.460,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.04.2018. godine

1.Plate
58.509.970,66 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.151.239,50 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.028.113,23 RSD
Ukupno:
60.689.323,39 RSD