Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
2.381.186,67 RSD
2.Zaduženje
630.563,59 RSD
3.Odobrenje
1.473.103,59 RSD
4.Novo stanje
3.223.726,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.04.2020. godine

1.Energenti
630.563,59 RSD
Ukupno:
630.563,59 RSD