Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.04.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.751.528,75 RSD
2.Zaduženje
132.508,81 RSD
3.Odobrenje
3.773.876,34 RSD
4.Novo stanje
9.392.896,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.04.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.053.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
556.916,67 RSD
Ukupno:
3.610.583,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.04.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
45.160,68 RSD
2.Ostala plaćanja
87.348,13 RSD
Ukupno:
132.508,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.04.2024. godine