Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
3.224.024,02 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
292.574,51 RSD
4.Novo stanje
3.516.598,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD