Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.101.709,51 RSD
2.Zaduženje
3.718.663,98 RSD
3.Odobrenje
5.775.728,75 RSD
4.Novo stanje
12.158.774,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.06.2023. godine

1.Plate
1.295.975,63 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.211.058,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.06.2023. godine

1.Plate
10.000,00 RSD
2.Prevoz
2.925.557,67 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
557.781,80 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
187.200,00 RSD
5.Ostala plaćanja
38.124,51 RSD
Ukupno:
3.718.663,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.06.2023. godine