Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
1.010.602,73 RSD
2.Zaduženje
363.758,61 RSD
3.Odobrenje
4.857.424,38 RSD
4.Novo stanje
5.504.268,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.07.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
Ukupno:
2.583.458,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.07.2019. godine

1.Plate
13.758,61 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
350.000,00 RSD
Ukupno:
363.758,61 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.07.2019. godine