Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.278.066,11 RSD
2.Zaduženje
8.940.750,05 RSD
3.Odobrenje
11.575.011,62 RSD
4.Novo stanje
10.912.327,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.497.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.07.2021. godine

1.Plate
28.195,96 RSD
2.Prevoz
2.873.647,04 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
751.208,09 RSD
4.Lekovi
804.931,60 RSD
5.Sanitetski i medicinski materijal
3.453.581,70 RSD
6.Lekovi van ugovora
727.719,13 RSD
7.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
101.570,53 RSD
8.Ostala plaćanja
199.896,00 RSD
Ukupno:
8.940.750,05 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.07.2021. godine