Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.352.111,42 RSD
2.Zaduženje
74.272,05 RSD
3.Odobrenje
2.716.870,33 RSD
4.Novo stanje
3.994.709,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.451.296,00 RSD
Ukupno:
2.451.296,00 RSD