Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.023.042,24 RSD
2.Zaduženje
60.093.433,49 RSD
3.Odobrenje
59.018.585,34 RSD
4.Novo stanje
1.948.194,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
137.997,16 RSD
2.Ostala plaćanja
966,67 RSD
Ukupno:
138.963,83 RSD