Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.575.823,66 RSD
2.Zaduženje
1.761.299,28 RSD
3.Odobrenje
907.267,43 RSD
4.Novo stanje
8.721.791,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2019. godine

1.Prevoz
1.181.916,47 RSD
2.Lekovi
99.546,71 RSD
3.Energenti
479.836,10 RSD
Ukupno:
1.761.299,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.08.2019. godine