Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
14.212.472,45 RSD
2.Zaduženje
7.491.836,56 RSD
3.Odobrenje
1.644.269,89 RSD
4.Novo stanje
8.364.905,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2022. godine

1.Prevoz
2.907.156,11 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.324.507,68 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
260.172,77 RSD
Ukupno:
7.491.836,56 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.08.2022. godine