Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.908.430,82 RSD
2.Zaduženje
18.263.709,63 RSD
3.Odobrenje
23.878.808,28 RSD
4.Novo stanje
13.523.529,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2023. godine

1.Prevoz
5.018.833,33 RSD
Ukupno:
5.018.833,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2023. godine

1.Plate
749.193,56 RSD
2.Lekovi
5.363.317,63 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
6.366.267,88 RSD
4.Energenti
3.192.459,42 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
508.711,60 RSD
6.Lekovi van ugovora
2.046.674,70 RSD
7.Ostala plaćanja
37.084,84 RSD
Ukupno:
18.263.709,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.08.2023. godine