Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
2.948.191,25 RSD
2.Zaduženje
1.188.447,15 RSD
3.Odobrenje
3.520.328,01 RSD
4.Novo stanje
5.280.072,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.09.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.709.951,36 RSD
2.Energenti
671.583,34 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
2.677.909,70 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
787.932,88 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
400.514,27 RSD
Ukupno:
1.188.447,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.09.2020. godine