Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.290.435,69 RSD
2.Zaduženje
37.327,65 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
9.253.108,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.09.2023. godine

1.
37.327,65 RSD
Ukupno:
37.327,65 - UT Bg RSD