Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.408.701,48 RSD
2.Zaduženje
8.887.289,45 RSD
3.Odobrenje
6.953.909,82 RSD
4.Novo stanje
6.475.321,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.10.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
559.451,00 RSD
2.Lekovi
946.420,20 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.337.521,50 RSD
4.Energenti
2.058.808,94 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
2.515.063,42 RSD
6.Lekovi van ugovora
1.122.931,59 RSD
7.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
347.092,80 RSD
Ukupno:
8.887.289,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.10.2020. godine