Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.906.967,94 RSD
2.Zaduženje
571.921,88 RSD
3.Odobrenje
5.484.657,10 RSD
4.Novo stanje
12.819.703,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.10.2019. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
5.255.238,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.10.2019. godine

1.Energenti
568.718,26 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
101,72 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
203,90 RSD
4.Ostala plaćanja - Sinofarm
2.898,00 RSD
Ukupno:
571.921,88 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.10.2019. godine