Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.472.577,45 RSD
2.Zaduženje
108.582.220,90 RSD
3.Odobrenje
106.870.952,07 RSD
4.Novo stanje
10.761.308,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.10.2023. godine

1.Plate
106.696.252,07 RSD
Ukupno:
106.696.252,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.10.2023. godine

1.Plate
108.502.220,90 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
80.000,00 RSD
Ukupno:
108.582.220,90 RSD